Разпознаване на аудио поток при телефонни обаждания

Технология Rech за разпознаване на аудио поток:

НЕЗАВИСИМОСТ — Работи, без да използва услуги за речево разпознаване на трети страни

БЪРЗА РЕАКЦИЯ — Входящият аудио поток се анализира в реално време

ИЗУМИТЕЛНА ТОЧНОСТ — Отчита специфичния характер на телефонните обаждания, което означава, че може да прави предположения с голяма точност

ЛЕСНА НАСТРОЙКА — Предлага готов за използване модул за Asterisk и подробна документация за приложния програмен интерфейс

БЕЗПЛАТНА УСЛУГА — Услугата се предоставя безплатно за малки и средни обеми

Rech се интегрира с

https://www.asterisk.org
Разпознаване на реч (думи)

На български език Rech разпознава изговорените думи:

Нула Едно Две Три Четири Пет Шест Седем Осем Девет
Да Не Напред Назад Отказ Потвърждаване

Защо използваме ограничен списък от думи?

Разпознаването на отделни думи, което се предлага от класическите услуги, не дава задоволителни резултати, ако думите се използват извън контекст. Rech предлага специализирано решение, което осигурява отлични резултати за конкретни думи.

Може ли да разпознава други думи?

Разпознава всякакви други думи, стига преди това да са добавени в речника. Добавянето на думи в речника е платена услуга.

Защо Rech работи по-добре при телефонни обаждания в сравнение с класическите системи за разпознаване на реч?

  • Rech е силно специализирана система, която отчита отличителните характеристики на IP повикванията
  • Изкуственият интелект се обучава по примери „по телефона“, а не по разговори на живо
  • Rech не очаква записан отрязък с фиксирана дължина, а анализира аудио потока в движение
Получете ключ за достъп и документация
Разпознаване на телефонен секретар

Rech разпознава 99,8% от телефонните секретари, които се използват в:

България Бразилия Великобритания Унгария Германия Испания Италия Нидерландия Полша Португалия Русия Румъния Украйна Франция

Защо е важно разпознаването на телефонни секретари?

Участниците на пазара на телефони защитават интересите си, като не предават правилния статус на обаждането, когато то бъде прието от телефонен секретар. Телефонните секретари се тълкуват от системите за автоматично набиране като реални потребители, които са приели обаждането.

Защо Rech е по-добро решение от другите налични технологии, когато става дума за разпознаване на телефонни секретари?

  • Голямата точност при идентифицирането на телефонни секретари се постига чрез непрекъснато обучение на изкуствения интелект въз основа на актуална база данни
  • В повечето случаи Rech може да засече телефонен секретар на етапа на поздрава, преди дори да е прието самото обаждане
  • Можете да свържете Rech с Asterisk само за 15 минути и не са необходими специални познания
Получете ключ за достъп и документация